Tärkeät luvut 2018

VEROTTOMAT KUSTANNUKSET 2018

PÄIVÄRAHAT
Osapäiväraha (yli 6 tuntia kestävä matka) 19,00 EUR
Kokopäiväraha (yli 10 tuntia kestävä matka) 42,00 EUR

KILOMETRIKORVAUKSET 0,42 EUR / kilometriltä

ATERIAKORVAUKSEN MÄÄRÄ 10,50 EUR
Jos aterioita on kaksi, eikä suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen määrä on 21,00 EUR

PALKAN SIVUKULUT

Sosiaaliturvamaksu 0,86%
Maksetaan 16-68 vuoden ikäisille maksetuista palkoista

Palkasta pidätettävät työntekijän osuudet:

Työttömyysvakuutusmaksu
palkansaajalta 1,90%
Osaomistajalta 0,65%
TYEL vakuutetun osaomistajan maksu 0,92%

Eläkevakuutus

Alle 53 vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet 6,35%
53-62 vuotiaat 7,85%

Työnantajan maksama TYEL-maksu kokonaisuudessaan
(sisältää työntekijältä perityn maksun) 25,30%
Alaraja maksuvelvollisuudelle 58,27 EUR /kk

YEL iän mukaan
18-52 vuotiaat 24,10%
53-62 vuotiaat 25,60%

Aloittava yrittäjä 18,80%
48 ensimmäistä kuukautta

YEL työtulorajat 7656,26 – 173875,00 EUR / vuosi

Työttömyysvakuutus 0.65%

Yrityksen osaomistajasta maksettava
työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0.92%

Kirjoittanut: Heidi.

13.12.2017 Tärkeät luvut 2018

VEROTTOMAT KUSTANNUKSET 2018

PÄIVÄRAHAT
Osapäiväraha (yli 6 tuntia kestävä matka) 19,00 EUR
Kokopäiväraha (yli 10 tuntia kestävä matka) 42,00 EUR

KILOMETRIKORVAUKSET 0,42 EUR / kilometriltä

ATERIAKORVAUKSEN MÄÄRÄ 10,50 EUR
Jos aterioita on….

Lue lisää >>

Kirjoittanut: Heidi.

13.12.2017 Tietosuoja asetus 2018

Vuosi 2018 tuo tullessaan tietosuoja asetuksen joka koskettaa ihan jokaista Suomessa toimivaa yritystä.

Tietosuojaperiaatteiden noudattaminen

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti….

Lue lisää >>

Kirjoittanut: Heidi.

13.12.2017 Vuodenvaihteen asiakastiedote

Kulunut vuosi on ollut yrityksemme 14. Kiitos siitä kaikille asiakkaille.

Tuleva vuosi 2018 tulee pitämään sisällään paljon muutoksia. Tilitoimistoja työllistää rahanpesulain tuomat muutokset ja EU tietosuoja-asetus. EU tietosuoja-asetus koskee ihan jokaista yritystä Suomessa. Kaukana ei….

Lue lisää >>