Kirjanpidon ABC

Kirjanpidon ABC avaa tärkeimmät pääkohdat, mitkä aloittavan yrityksen tulee kirjanpidosta tietää. Tällä sivulla löydät lisää tietoa seuraavista aiheista:

Kirjanpitovelvollisuus koskee jokaista yrittäjää
Mitä eri veroja yrittäjän täytyy maksaa ja milloin?
Mitä on tilikausi, tilinpäätös ja veroilmoitus?
Aineistojen säilytys


Miksi kirjanpitoa tehdään?

Kaikilla yrityksillä on kirjanpitovelvollisuus. Kirjanpidon tekemistä ohjaavat lait ja säädökset. Tilitoimistoissa työskentelee kirjanpidon ammattilaisia, jotka työllään auttavat yrittäjiä kirjanpitoon liittyvissä asioissa, jotka eivät yleensä kuulu yrittäjän omaan ammattitaitoon. Kirjanpitoa tehdään yrittäjän kirjanpitäjälle toimittamien laskujen ja muiden tositteiden perusteella.

Sinua ja yritystäsi varten tehtäviä asioita

Verottajaa varten tehtäviä asioita


Mitä eri veroja yrittäjän täytyy maksaa ja milloin?

Edellä mainituista veroista annetaan oma-aloitteisten verojen veroilmoitus. Näiden verojen laskemisesta huolehtii kirjanpitäjä, sinä toimitat vain tositteet. Oma-aloitteisten verojen maksettavasta summasta kuitenkin tulee tilisiirto, jonka maksamisesta yrittäjä huolehtii. Tämänkin huolen voi ulkoistaa sopimalla tilitoimiston kanssa verojen maksatuksesta.

Kirjanpitäjän kanssa voidaan yhdessä katsoa ennakkoverot mahdollisimman sopivaksi, jotta ei tule yllätyksiä! Jos veroja maksaa liian vähän, joutuu maksamaan mätkyjä. Jotta yrittäjä välttyisi veroihin liittyviltä yllätyksiltä, hänen kannattaa toimia yhteistyössä ammattitaitoisen ja palvelevan tilitoimiston kanssa.


Mikä on tilikausi, tilinpäätös ja veroilmoitus?


Aineistojen säilytys

Seuraavat aineistot tulee säilyttää vähintään 10 vuotta:

Seuraavat aineistot tulee säilyttää vähintään kuusi vuotta: