Asiakastiedote OY yhteisöverotuksesta

Yhteisöverotuksen (osakeyhtiöt) muutokset 1.11.2017 alkaen

Osakeyhtiöt eivät enää 31.10.2017 jälkeen voi maksaa oma-aloitteisesti osakeyhtiön veroja vaan
mahdolliset lisäverot haetaan OmaVeron kautta nimikkeellä LISÄENNAKKO.

Aikataulu on kiristynyt huomattavasti eli tämä lisäennakko tulee nyt astuneen muutoksen mukaan
hakea kuukauden kuluessa siitä kun yhtiön tilikausi päättyy, jotta tuo lisäennakko voidaan maksaa
täysin korottomasti.

Käytännössä lopullisen veron laskeminen on lähes mahdotonta tuossa aikataulussa, koska
tilikauden viimeisen kuukauden kirjanpitoakaan ei ole vielä välttämättä tehty tuossa ajassa saatika
sitten että tilinpäätös olisi saanut lopullisen muotonsa, jolloin selviää tarkka verojen määrä.
Aikaisemmin tähän oli aikaa neljä kuukautta.Eli uudessa menettelyssä korkoja lasketaan kolme
kuukautta pidemmältä ajalta kuin aikaisemmin.

Tämä tarkoittaa Osakeyhtiön verojen hoitamisen kanssa sitä että veroja ja niiden riittävyyttä on
syytä tarkkailla huolellisesti koko tilikauden ajan ja muuttaa tilikauden aikana ennakoiden määrää
tarpeen mukaan.

ENNAKKOPERINTÄÄ voi siis täydentää verovuoden päättymisen jälkeen ensimmäisen
kuukauden ilman korkoja.

Huojennettu viivästyskorko alkaa ”rullaamaan” verovuoden päättymistä seuraavan toisen
kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen. Koron määrä on vuonna 2017 2%.
Esim. 31.10.2017 päättyneeltä tilikaudelta koronlaskenta alkaa 1.12.2017 alkaen.
Kun Osakeyhtiön tilikausi päättyy, pyritään tilinpäätös tekemään mahdollisemman nopeasti tai jos
mahdollista laskemaan yhtiön verot ainakin suuntaa antavasti.Tässä kohtaa kun huomataan että on
tarvetta hakea lisäennakkoita tehdään muutoshakemus OmaVeroon josta saadaan saman tien sekä
päätös että yhtiölle määrättävä lopullinen vero.Maksulappu näitä veroja varten tulostetaan ja asiakas
maksaa lopullisen veron ohjeistuksen mukaan yhdessä erässä, maksun voi maksaa heti tai kolmen
viikon kuluessa hakemuksesta.

Tässä vaiheessa tulee varmistua siitä että yhtiöllä on veron maksuun maksuvalmius, koska jos
tämän veron jättää maksamatta kun se on haettu niin korkoseuraamus ei olekaan enää huojennetun
koron suuruinen vaan huomattavasti suurempi eli viivästyskorko (v.2017 koron määrä on 7 %)
Yhtiön verotus päättyy edelleen 10 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä eli esim 31.10.2017
päättyneen tilikauden veroilmoitus tulee jättää 28.2.2018. Verotuksen toimittamisen yhteydessä
yhtiölle tulee maksettavaksi jäännösveroa jonka eräpäivä on näin ollen 25.9.2018 eli
korkokertymää tulee ajalle 1.12.2017-25.9.2018. Tämä korko on nimeltään huojennettua
viivästyskorkoa.

Verottajan korot ja viivästys seuraamukset eivät ole yhtiölle vähennyskelpoista kulua.
Eli jos lopullisen veron määrä on kovin suuri niin luonnollisesti se kannattaa maksaa ja hakea
lisäennakkona jos maksuvalmiutta on niin vähennyskelvottomat korkomenotkin ovat tällöin
pienemmät.

Kirjoittanut: Heidi.

13.12.2017 Tärkeät luvut 2018

VEROTTOMAT KUSTANNUKSET 2018

PÄIVÄRAHAT
Osapäiväraha (yli 6 tuntia kestävä matka) 19,00 EUR
Kokopäiväraha (yli 10 tuntia kestävä matka) 42,00 EUR

KILOMETRIKORVAUKSET 0,42 EUR / kilometriltä

ATERIAKORVAUKSEN MÄÄRÄ 10,50 EUR
Jos aterioita on….

Lue lisää >>

Kirjoittanut: Heidi.

13.12.2017 Tietosuoja asetus 2018

Vuosi 2018 tuo tullessaan tietosuoja asetuksen joka koskettaa ihan jokaista Suomessa toimivaa yritystä.

Tietosuojaperiaatteiden noudattaminen

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti….

Lue lisää >>

Kirjoittanut: Heidi.

13.12.2017 Vuodenvaihteen asiakastiedote

Kulunut vuosi on ollut yrityksemme 14. Kiitos siitä kaikille asiakkaille.

Tuleva vuosi 2018 tulee pitämään sisällään paljon muutoksia. Tilitoimistoja työllistää rahanpesulain tuomat muutokset ja EU tietosuoja-asetus. EU tietosuoja-asetus koskee ihan jokaista yritystä Suomessa. Kaukana ei….

Lue lisää >>